1. Főoldal
 2. //
 3. Hírek
 4. //
 5. Ötletpályázati felhívás az Ökológiai...

Ötletpályázati felhívás az Ökológiai Kutatóközpont arculatának tervezésére

Az ország legjelentősebb ökológiával foglalkozó intézeteit tömörítő Ökológiai Kutatóközpont nyílt ötletpályázatot hirdet tervezőgrafikus alkotóművészek, illetve alkotóközösségek számára a Ökológiai Kutatóközpont (továbbiakban ÖK) nagy arculatának elkészítésére.

pályázat során megvalósítandó arculat kommunikációs célja:
 az ÖK rangjához és szellemiségéhez méltó legyen,
 korszerű, modern elemeket használjon
 figyelemfelkeltő, összetéveszthetetlen, könnyen felismerhető legyen
 a természettudományhoz hűen egzakt és távolságtartó
 az ökológiai rendszerszemléletet tükröző
 letisztult, egyszerű és átlátható megoldásokkal
 a vizuáliskészlet legyen variálható, a három intézmény saját felületein
Üzenet:
Az ökológia korunk legfontosabb tudományává vált, és égető szükség van olyan kutatásokra, melyek megteremtik a tudományos alapokat ahhoz, hogy gyakorlati lépéseket tudjunk kidolgozni saját társadalmi és a gazdasági fejlődésünk védelmére. A legfőbb elérendő cél az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) nemzetközileg elismert tudományos tevékenységére és kutatási infrastruktúrájára alapozva kulcsszerepet vállal abban, hogy Magyarország felkészüljön az előtte álló környezeti kihívásokra.

Benyújtási/beérkezési határidő: 2021. december 3. 24:00 óra
Eredményhirdetés: 2021. december 10.
Megbízási szerződéskötés: 2021. december 20-ig
Pályázat teljesítési határideje: 2022. február 28.

Pályázók köre:
A pályázaton jogi-, illetve természetes személyek egyaránt részt vehetnek (a továbbiakban: Pályázó), de elsősorban arculattervezésben, web grafikában jártas, felsőfokú alkotóművészeti végzettséggel rendelkező (közösség esetén annak legalább egy tagja) a tervezőgrafikát hivatásszerűen folytató, gyakorlattal rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.
A Pályázó a jelentkezésével elfogadja, hogy:
 a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 a pályázatát benyújtotta,
 a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte,

A beküldendő anyagok:
Pályamunkák, amelyek tartalmazzák az alábbi elemek arculati ötlet tervét:
 logó : Ökológiai Kutatóközpont névvel
azon belül 3 mini logo mutáció ötlet:
 Evolúciótudományi Intézet (természet, rendszer, környezet, fejlődés)
 Ökológiai és Botanikai Intézet (szárazföldi élővilág, növényzet, föld, magok)
 Vízi Ökológia Intézet (tiszta ivóvíz, folyók, tavak, baktériumok, algák, vízimadarak)
 honlap arculat / webdesign,
 kutatók éjszakája plakát terv

Referencia anyagok:
a pályázó/k által készített weboldalak (linkkel), logó tervek (jpg fájlban megküldve).

Az arculat további elemeiből egy-egy megtervezése segíti az elbírálást, de nem követelmény:
 levélpapír,
 e-mail sablon,
 prezentációs sablon
 webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
 szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (írótömb, meghívó, levélpapír boríték)
 egyéb (pl. az intézmény külső és belső tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.)

A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázó nettó 550.000Ft értékű megbízást kap az ÖK nagy arculati elemeinek elkészítésére, az eredményhirdetést és az értesítést követően, külön megbízási szerződésben rögzítve, a kreatív munkák 2021. február 28-i kivitelezésének határidejét követően.
Az Ökológiai Kutatóközpont – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval a cég várható további megjelenítési formáinak tervezésére is szerződést köthet a későbbiekben.

A létesítmény bemutatása:
Kutatóközpontunk fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása, beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot. Központunk elsősorban ökológiai kutatásoknak ad otthont, de számos vizsgálatunk kapcsolódik a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához, a hagyományos ökológiai tudáshoz vagy interdiszciplináris témákhoz.
Kutatóközpontunk jelenleg három intézetből áll: az Evolúciótudományi Intézetből, az Ökológiai és Botanikai Intézetből és a Vízi Ökológiai Intézetből. Az ÖK-hoz tartozik a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert (NBK) is, amely hazánk legnagyobb gyűjteményes kertjeként végez közcélú feladatokat. Nagy erővel dolgozunk az intézetek és a tudományágak integrálásán, hiszen egymástól elszigetelve nehéz a komplex környezeti kihívásokkal szembenézni. A kutatásokon túl elkötelezettek vagyunk a tudomány és társadalom közötti híd építésében, így részt veszünk európai uniós és globális szakpolitikák kidolgozásában.
Mivel a Kutatóközpont a legnagyobb ökológiai intézmény Magyarországon, feladatunk és felelősségünk egyrészt a nemzet tanácsadójának lenni különböző, a biodiverzitást és az élővilágot érintő kérdésekben, másrészt feladatunk, hogy támogassuk a magyar ökológia fejlődését. Hazai és nemzetközi rendezvényeket szervezünk, illetve biztosítunk otthont a számukra, részt veszünk az oktatásban és az ismeretterjesztésben.
További elérhető ismertető anyagok: www.ecolres.hu [1]

Elvárások az arculati kivitelezés tekintetében:

 • Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, korszerű, letisztult, elegáns és karakteres.
 • Reflektáljon az Ökológiai Kutatóközpont által képviselt értékekre és küldetésre, az intézmény rangjára, illetve tükrözze annak szakmaiságát, hitelességét
 • A logó az Ökológiai Kutatóközpont és három intézményének – Evolúciótudományi Intézet; Ökológiai és Botanikai Intézet és Vízi Ökológiai Intézet mutációját jelenti ebben az esetben.
 •  Tartalmaznia kell: a vizuális jelet, a felhasználás, és a szabályszerűtlen alkalmazás módjait (Logotípia) színes, monokróm és inverz megjelenésben.
 • A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, pecsét, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, használati- és ajándéktárgyak, ruházat, stb.
 •  Betűtípus, tipográfia Ökológiai Kutatóközpont megnevezéssel
 • Színvilág és színkódok – színek, a színek használata példák bemutatásával
 •  Online felületek elemei: közösségi oldal arculat – poszt, hirdetés, cover, Google Ads (hirdetések)
 •  Saját weboldal
 •  Kiállítási stand megjelenés
 •  A terv olyan megoldásokra épüljön, amelyek utalnak az élővilág és a természet szeretetére, a Kutatóközpontban dolgozó – nemzetközileg is elismert – tudósok felelősségteljes munkájára.

Személyes egyeztetés:
Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve pontosító kérdéseik megtételére videókonferencián, illetve emailen keresztül.
A konferencia időpontja: 2021. november 17., 10 óra.
Részvételi szándékát előző nap 12.00 óráig legyen szíves jelezni a következő elérhetőségen: magyar.aniko@ecolres.hu. Az e-mailben feltett kérdéseket ugyanerre az email címre küldheti el, melyre az ÖK három napon belül megküldi a választ.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat leadása a magyar.aniko@ecolres.hu e-mail címre küldött vektorgrafikus PDF formátumú dokumentummal és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.
A referencia weboldal/ak link megadásával, a referencia logo tervek jpg képformátumban megküldve csatolandók.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat az ÖK 2021. december 10-ig értékeli és elbírálja, a következő szempontok szerint:
• A felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
• Az intézmény sajátosságainak megjelenítése,
• Az ötlet eredetisége, frissessége.

További pályázati feltételek:

 • Nevezési díj nincs.
 • Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
 • Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott fájl névvel, minden esetben csatolni kell a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve a pályázati nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
 • Az adatlapokat eredeti aláírással ellátva, képformátumban várjuk.
 • A pályázati anyagot digitális formában kell elkészíteni. A benyújtandó formátum: kötelező elemek: magas minőségű jpg, pdf; Az esetleges további arculati elemek min. 600 dpi felbontásban jpg, pdf formátumban.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen. Amennyiben az eredményhirdetés után, derül fény a szerzői jogsértésre, a pályázó köteles a megbízási szerződésben rögzített díjat visszaszolgáltatni, és az ÖK további – az arculati tervezéshez kapcsolatható – összes kárát megtéríteni.

Az Ökológiai Kutatóközpont az arculattervezési szerződés megkötésével a pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

A benyújtás módja:
1) postai úton vagy személyesen, jeligével ellátott, zárt borítékban az alábbi címre:
Ökológiai Kutatóközpont Titkársága, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

2) az anonimitást maradéktalanul biztosító (pl. jelige) e-mail címről e-mailben (max. 10Mb-ig, ill. óriásfájl küldővel) az alábbi címekre: magyar.aniko@ecolres.hu , valamint a pályázati adatlapot és a pályázati nyilatkozatot postai úton a következő címre: Ökológiai Kutatóközpont Titkársága, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig, a fent leírt tartalmakkal, formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők.
Eredményhirdetés: 2021. december 10.
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró az Ökológiai Kutatóközpont honlapján, a www.ecolres.hu weboldalon, 2021. december 10-én teszi közzé.
A Kiíró a pályázatot nyertes hirdetése nélkül is lezárhatja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket 2022. január 10-ig őrzi meg, addig az időpontig azok átvehetőek a NBK titkárságán. A továbbiakban a pályaműveket az ÖK nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
Tájékoztatás és további információ:
Magyar Anikó – kommunikációs programfelelős
E-mail: magyar.aniko@ecolres.hu

A pályázati kiírás két melléklete:
• Pályázati adatlap I.sz. melléklet: PÁLYÁZATI ADATLAP
• Pályázati nyilatkozat II. sz.melléklet: PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

A pályázati kiírás innen tölthető le: NYÍLT ÖTLETPÁLYÁZAT LOGÓ ÉS ARCULATI TERVEZÉSRE-ÖK_2021