Berkenyeház

A Berkenyeház 2007-ben történő megnyitása új fejezetet jelent a Botanikus Kert és a kutatóintézet életében: a kiállítás és a hozzá, valamint a Kerthez kapcsolódó foglalkozások, programok közvetlen lehetőséget biztosítanak az ökológiai kutatásokról szóló ismeretterjesztésre.

A látogatók nemcsak a biológiai sokféleség életünkben betöltött szerepéről és megőrzésének jelentőségéről szerezhetnek ismereteket, hanem megtudhatják, hogyan kapcsolódnak az ökológiai kutatások a globális környezeti krízis elemeihez, és milyen tudományos eredmények születtek a témában. A kiállítás bevezeti a látogatót a botanikus kertekben folyó munka rejtelmeibe, valamint informál a Pannon Magbank-projektről is. Hozzájárul az ember és a természeti környezet kapcsolatának jobb megértéséhez, támpontokat ad a környezettudatos cselekvésre, hiszen naponta választunk életmódunkkal, apróbb döntéseinkkel, fogyasztási szokásainkkal, és ezek együttesen fogják meghatározni a természeti erőforrások hosszú távú hozzáférhetőségét.

A kiállítás magyar és angol nyelvű, és hat nagy egységből épül fel. A fogadótérben egy hatalmas berkenyelevél fogadja a látogatókat, melyet több, a színeket és változatos formákat reprezentáló növényfotóból raktak össze. A látogató tájékozódik a kiállítás céljáról, és kiderül, miért Berkenyeház a kiállítás neve. A berkenyék nemzetsége jól szimbolizálja a növényvilág változatosságát (diverzitását), veszélyeztetettségét és hasznosságát. Közülük a barkócaberkenye vagy barkócafa (Sorbus torminalis) jellegzetes fája a hazai középhegységi tölgyeseknek és bokorerdőknek. A gyerekek megismerkednek Berkenye bácsival, aki végig kíséri őket a kiállításon.

Balra indulva a molekuláris alapon kialakított törzsfa mutatja, hány faj él a Földön és Magyarországon az adott növénycsoportból, és ezek milyen rokonsági kapcsolatban vannak. Az ablak előtt álló fa munkapulton levélformákat lehet körberajzolni, terméseket rendszerezni, a népi kultúrába beépült növényi motívumokat satírozni. Az egyik panelen növényi érdekességekről, rekordokról olvashatunk.

Ma már tudjuk, hogy az úgynevezett ökoszisztéma-szolgáltatások és az emberi jólét szorosan összefügg. A növények állítják elő az élethez nélkülözhetetlen oxigént. Ellátnak minket tűzifával, ipari nyersanyagokkal, gyógyszerekkel. Alapvető szerepet játszanak a levegő és a víz tisztításában, az éghajlat szabályozásában, a talajok termékenységének biztosításában és az erózióvédelemben. Emellett a természet szépsége testi-lelki felüdülésünkre szolgál. A számtalan „szolgáltatás” közül párat ragadtunk ki a lényeg érzékeltetésére.

A következő egység a biodiverzitás-krízis és -kutatás. A globális környezeti krízist egy léghajó szemlélteti, melynek ballonja a Földgolyó. A fonott kosárban emberi alakok utaznak, a kötelek szakadoznak. A kosárról több kis tömött zsákocska lóg felirattal, melyek a környezeti terheléseket jelentik: túlhasználat, klímaváltozás, szennyezés, biológiai invázió, tájhasználat változás. A léghajó szimbolizálja a Föld törékeny egyensúlyát, az iparosodás és a fogyasztás növekedése ugyanis egyre nagyobb terhet ró bolygónkra. A biológiai sokféleség, vagyis a biodiverzitás csökkenésével sérül az ökológiai háló, ami a Földet egyensúlyban tartja, számunkra pedig biztosítja az ökoszisztéma-szolgáltatásokat. Félő, hogyha nem változtatunk az életmódunkon, a léghajó kibillen az egyensúlyából, és lezuhan, vagy utasai nélkül száll tovább. A biodiverzitás-krízis, az ökológiai válság ellen közösen és mindenkinek egyénileg is tenni kell. Mit tehetünk mi? címmel tanácsokat olvashatunk arról, hogy életmódunkkal, fogyasztási szokásainkkal hogyan befolyásolhatjuk a környezetünk fenntarthatóságát.

A Vácrátóti Botanikus Kert történetéről, szerteágazó feladatairól fontos és érdekes információkat találhatunk a Berkenyeházban. A botanikus kertek Noé bárkájához hasonló feladatot töltenek be a növényfajok számára, melyeknek túlélési esélyt biztosítanak. A bárkán található ablakok szemléltetik a botanikus kert fő feladatait.

2013-ban a kiállítás egyik része átalakításra került, így kapott helyet a Pannon Magbank témaköre. A program fő célja volt, hogy a magyar flóra körülbelül 2200 őshonos fajából legalább 800 tárolásra alkalmas magvú növényfaj szaporítóanyagát megőrizzük. A Magbank nem csupán egy maggyűjtemény, hanem a kipusztulással fenyegetett fajok visszatelepítésében igen fontos szerepet tölthet be. A projektben intézetünk is részt vett.