Együttműködő partnereink

Rangos hazai és nemzetközi szervezetek tagintézményeként, illetve magyar és külföldi társintézményeinkkel és a kapcsolódó szakterületek (természettudományok, örökségvédelem, köz- és felsőoktatás, kultúra, turizmus stb.) jeles képviselőivel jelentős többletértéket tudunk létrehozni közös tevékenységek során. A tudás és tapasztalatcsere, az egyszeri vagy ismétlődő közös programok és projektek egyaránt elősegítik a növényekről és a természetről való ismeretszerzést, a tapasztalati élményszerzést, a szakterületek közötti kapcsolatépítést, illetve az együttműködésekben rejlő szinergiák kihasználását. Mindez magasabb szakmai minőséget és szélesebb körű szolgáltatásokat eredményez látogatóink számára.