Otváracie hodiny

Vonkajšie priestory:

1. marec – 1. november každý deň: 8:00 – 18:00
2. november – 28. február každý deň: 8:00 – 16:00

Osobitné otváracie hodiny v piatok v období »»

Vnútorné priestory:

1. marec – 1. november každý deň: 8:30-17:30
Skleníky sú z dôvodu ošetrovania rastlín každý pondelok zatvorené s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja: 10. apríl; 1. máj; 29. máj (Svätodušný pondelok)

2. november – 28. február: 8:30-15:30
Skleníky sú z dôvodu ošetrovania rastlín každý pondelok zatvorené.

Srdečne vás očakávame!

Návštevný poriadok »

Turistické chodníky botanickej záhrady Vácrátót
Turistické chodníky botanickej záhrady Vácrátót