Otváracie hodiny

Vonkajšie priestory:
1. marec – 1. november každý deň: 8:00 – 18:00
2. november – 28. február každý deň: 8:00 – 16:00

Osobitné otváracie hodiny v piatok v období: 28. apríl – 25. august: každý piatok: 8:00–20:00

Vnútorné priestory:
1. marec – 1. november každý deň: 8:30-17:30
Skleníky sú z dôvodu ošetrovania rastlín každý pondelok zatvorené s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja: 10. apríl; 1. máj; 29. máj (Svätodušný pondelok)

2. november – 28. február: 8:30-15:30
Skleníky sú z dôvodu ošetrovania rastlín každý pondelok zatvorené s výnimkou štátnych sviatkov (pondelok 29. máj) a dní pracovného pokoja: 26. december.

Srdečne vás očakávame!

Návštevný poriadok »