Az étel szentsége

Fráter Erzsébet világutazó és bibliaolvasó biológus, nem mellesleg az MTA Ökológiai Kutatóközpont Növényrendszertani Gyűjteményének vezetője. A Biblia ételei című könyve is sokrétű munka: kultúrtörténeti és szakrális tudástár a Szentíráshoz kapcsolódó növények és ételek történetéről és felhasználásáról az ókori Szentföld területén, miközben a szerző a hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetekre is reflektál.

NULL