Projektek

Pannon Magbank projekt

Tudja-e, hogy hazánkban a vadon élő növények magjainak gyűjtésével és tárolásával hozták létre a Pannon Magbankot?

Azért létesült a Magbank, hogy minél többféle őshonos növény magját begyűjtsék, majd ebben a magbankban a magokat hűtve tárolják, hogy minél tovább megőrizzék csíraképességüket. Arra alkalmas egy ilyen „maggyűjtemény”, hogy ha a jövőben ezek a fajok valamilyen oknál fogva eltűnnek az élőhelyükről, azokat a területre a magok segítségével pótolni, visszatelepíteni lehessen. A magokban a teljes növény létrehozásához szükséges genetikai információ megtalálható, ezért az ilyen magbankokat génbankoknak is nevezik. A Pannon Magbank létrehozásában intézetünk, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete is részt vett.

A Pannon Magbankról dióhéjban

Hazánk flórájának megőrzése közös érdekünk

Magyarország földrajzi helyzete igen különleges itt, a Kárpát-medencében: van alföldünk, dombvidékeink, értékes vízrendszerünk, középhegységeink, s mindezt körülöleli a Kárpátok magashegyi vonulata. Mind más-más élőhelyet biztosítanak viszonylag kis területen, ezért ilyen változatos a hazai élővilág a jégkorszakból fennmaradt növényfajainktól (maradványfajok vagy reliktumok) kezdve a számtalan bennszülött, csak e vidékeken élő növényfajunkig. E rendkívüli és egyedülálló faji sokféleség megőrzése a mi feladatunk. Ha elvész, többé nem pótolható!

A Pannon Magbank projekt célja legalább 800, a Pannon biogeográfiai régióban őshonos, tárolásra alkalmas magvú növényfaj génbanki technológiával történő megőrzése úgy, hogy a gyűjtés semmiképp se veszélyeztesse a gyűjtött populációk túlélését. A LIFE+ projekten túlmutató célunk a Pannon biogeográfiai régió minden tárolható fajának magbanki technológiával történő évtizedes-évszázados léptékű megőrzése. A projekt a Pannon Magbank megalapozására nyert támogatást a LIFE+ alapból, így annak teljes feltöltése túlmutat a program keretein, megvalósítása elsősorban nemzeti feladat.

Miért van szükség őshonos növényfajaink génbanki megőrzésére a Pannon Magbankban?

  • A növények genetikai sokféleségét az emberi tevékenység miatt számos tényező (éghajlatváltozás, a természetes élőhelyek eltűnése, feldarabolódása, valamint az idegenhonos fajok intenzív terjedése) veszélyezteti. Például egy előre nem látható katasztrófa is drasztikus hatású lehet a fajok vadon élő populációira nézve.
  • A növények kipusztulásával többé nem pótolható genetikai információ veszhet el.
  • Nemzetközi és európai uniós vállalások is szükségessé teszik e régió őshonos fajainak magbanki megőrzését.
  • A pannon biogeográfiai régióban nem létezik még egy ilyen jellegű génbank.

A Pannon Magbank az élőhelyen történő természetvédelem kiegészítéseként az élőhelyen kívüli (ex situ) védelmet, mint biztonsági tároló szolgálja. Olyan magmintákat gyűjtünk, amelyek reprezentálják hazánk és a pannon biogeográfiai régió teljes növényvilágát: egyfelől a vadon élő növények sokféleségét, másfelől az emberiség táplálására használt, vagy később felfedezésre váró kultúrfajok vad őseit.

A magvak begyűjtését jól képzett botanikusok végzik nemzeti parkos szakemberek támogatásával. A magminták bázis és aktív tárolás keretében kerülnek megőrzésre Tápiószelén a NÖDIK-ben. A minél magasabb szintű biztonság érdekében a bázis gyűjteményből duplikátumok kerülnek elhelyezésre az Aggteleki Nemzeti Park területén az Esztramos hegy gyomrában. Az aktív gyűjtemény duplikátumai az ÖK ÖBI-ben, Vácrátóton kerülnek elhelyezésre.

Három kulcsintézet

Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK), Tápiószele
A világ 13. legnagyobb mezőgazdasági génbankja. Közvetlenül a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozik. Fő feladata az országos szántóföldi- és zöldségnövény génbank gyűjtemények fejlesztése, ezek agrobotanikai értékelő vizsgálata, dokumentálása és közreadása, a magok megőrzése. Ehhez kapcsolódik a hazai tájfajták, ökotípusok és populációk eredeti termőhelyen (in situ, on farm) történő fenntartásának szervezése és irányítása.
Pannon magbanki feladatai: a projekt központi koordinálása, a beérkezett magok végső tisztítása, tárolása aktív és bázis hűtőtárolókban.

ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót
Az intézet az ökológia, hidrobiológia és a botanika területén folytat alap- és alkalmazott kutatásokat. Emellett gondozza és fejleszti a gróf Vigyázó Sándor által az MTA-ra hagyományozott kastélypark területén létrehozott Nemzeti Botanikus Kertet.
Pannon magbanki feladatai: maggyűjtési stratégia kidolgozása, maggyűjtési útmutató és gyűjtési adatlap összeállítása, gyűjtendő fajok listájának elkészítése, a maggyűjtés teljes koordinálása, a magminták másodpéldányainak tárolása aktív tárolóban, valamint visszatelepítési kísérlet kidolgozása és koordinálása a Kiskunságban.

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő
Hazánk nemzeti parkjai közül az első, melyet elsősorban a földtani természeti értékek, a felszíni formák és a barlangok megóvása érdekében hoztak létre. Az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjai 1995-ben felkerültek az UNESCO Világörökség listájára. A nemzeti park igazgatóság elsődleges feladata, hogy feltárja és megóvja a természeti és kulturális értékeket, valamint segítse az ökoturizmus fejlődését.
Pannon magbanki feladatai: duplikátumok tárolása a nemzeti park területén lévő Esztramos-hegyben, egy hajdani ércbánya járatban.

A projekt főbb adatai

A projekt címe: Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére, Life+ projekt (2010-2014)

Finanszírozási típus: LIFE+
Projekt azonosító szám: LIFE08/NAT/H/000288, HUSEEDBANK
Időtartam: 2010-2014

Koordináló kedvezményezett:
Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK), Tápiószele

Társult kedvezményezettek:
Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (ÖK ÖBI), Vácrátót
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI)

Kapcsolódó oldalak és publikációk
Life Nature projekt “legjobb a legjobbak között” minősítés

Publikációk:

Török, K., Kutta, G., Kósa, G. (2010): Conserving the genetic basis of evolution in a seed bank. Evolution and Biodiversity. Electronic conference. 2010. március

Szilágyi K., Rédei T., Halász K., Szitár K. és Török K. (2014): A Pannon Magbank Projekt Maggyűjtési eredményei és tapasztalatai. – X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferencia, poszter, 2014. március